Документи, що регулюють сферу донорства

Подобається те, що ми робимо? Стань другом і меценатом проекту ДонорUA. Підтримати!

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про донорство крові та її компонентів і національну систему крові (№9452).

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, норми чинного законодавства про донорство крові та її компонентів потребують принципових змін з метою імплементації Директив Європейського Союзу, що стосуються безпеки крові, на виконання положень Угоди про асоціацією між Україною та Європейським Союзом, приведення у відповідність до міжнародних стандартів у сфері безпеки та якості донорської крові та її компонентів, а також надання послуг з трансфузії компонентів крові в лікувальних закладах, що "дасть більше шансів для порятунку життів та забезпечить збереження здоров’я багатьох людей".

Так, зареєстрований законопроект спрямований на державне регулювання донорства крові в Україні з метою організації обігу донорської крові, компонентів крові, охорони здоров’я донорів крові та її компонентів, реципієнтів компонентів крові, захисту їх прав та законних інтересів.

Зокрема, законопроектом встановлюється, що національна система крові - форма організації взаємодії суб’єктів господарської діяльності у сфері донорства крові та її компонентів та надання послуг з трансфузії компонентів крові на державному рівні під управлінням національного трансфузіологічного центру, що також забезпечує нагляд за якістю надання таких послуг ліцензіатом - центральним органом виконавчої влади, що реалізує політику у сфері охорони здоров’я.

Національний трансфузіологічний центр - юридична особа публічного права, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, яка координує діяльність регіональних центрів служби крові, здійснює управління та моніторинг виконання програм в службі крові на загальнодержавному рівні, здійснює наукове і навчально-методичне керівництво закладами служби крові та виконує інші завдання, визначені цим законом та установчими документами.

Серед іншого, визначається, що трансфузія - введення в кров'яне русло пацієнта донорської крові або її компонентів.

Національна система крові складається з таких органів: Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування держполітики у сфері охорони здоров’я України та інших уповноважених державних органів, визначених цим Законом; Національного трансфузіологічного центру; регіональних центрів служби крові; лікарняних банків крові.

Регіональний центр служби крові є закладом охорони здоров'я комунальної форми власності, створеним органами місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад, і здійснює свою діяльність у сфері донорства крові та її компонентів та надання послуг з трансфузії компонентів крові на підставі відповідних ліцензій.

У кожній області України має функціонувати не більше одного регіонального центра служби крові.

Кабінет міністрів України у сфері донорства крові та її компонентів, функціонування національної системи крові та надання послуг з трансфузії компонентів крові в Україні, зокрема, визначає порядок створення і ведення комп’ютеризованої системи управління інформацією з Єдиним реєстром донорів крові та компонентів крові, терміни і форму надання інформації, яка міститься в них, а також порядок доступу до інформації, що міститься в цій комп’ютеризованій системі.

Встановлюється, що держава вживає заходи та ініціативи для сприяння самозабезпеченню кров’ю та компонентами крові найвищого рівня безпеки шляхом заохочення добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові та забезпечення отримання донором більшого суспільного визнання.

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють заготівлю, переробку, тестування, зберігання, реалізацію донорської крові та компонентів крові несуть відповідальність за якість та безпеку заготовленої крові і компонентів крові та зобов’язані забезпечувати відповідність вимог, в тому числі, технічних, щодо медичного обстеження донорів крові та донорів компонентів крові, заготівлі, тестування, переробки, контролю якості, зберігання, реалізації та транспортування донорської крові та компонентів крові, дотримуватись умов і порядку знищення крові та компонентів крові, забезпечувати простежуваність, організовувати гемонагляд, створювати та підтримувати систему якості.

Фінансування заходів щодо розвитку донорства крові та її компонентів крові, національної системи крові та надання послуг з трансфузії компонентів крові здійснюється на основі державних цільових програм розвитку донорства крові та її компонентів, національної системи крові та надання послуг з трансфузії компонентів крові, відповідних програм Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, а також за рахунок благодійних внесків.

Держава гарантує захист прав донора та охорону його здоров’я, а також надає пільги добровільним безоплатним донорам.

Форма посвідчення донора та порядок його вручення затверджуються Кабінетом міністрів України.

Донори, які безоплатно здали кров у сумарній кількості, що дорівнює 40 разовим дозам, або плазму крові у сумарній кількості, що дорівнює 60 разовим дозам, заготовлених аферезом, або 40 разових донацій клітин крові, заготовлених аферезом (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити), незалежно від часу їх здачі, набувають статусу Почесного донора України.

Водночас, прикінцевими та перехідними положеннями законопроекту пропонується визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про донорство крові та її компонентів».

За метеріалами @УНІАН.

Інші документи:

  1. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2005 N385 "Порядок медичного обстеження донорів крові та її компонентів"
  2. Постанова «Про затвердження Порядку заготівлі і зберігання власної крові та (або) її компонентів, а також крові та (або) її компонентів, отриманих від інших донорів, за особистий рахунок»
Слідкуйте за нами у соціальних мережах
Кровопедія