Пільги для донорів від роботодавця

Подобається те, що ми робимо? Стань другом і меценатом проекту ДонорUA. Підтримати!

Для донорів передбачено різноманітні пільги. Розглянемо ті, які роботодавець надає працівнику-донору.

Повідомлення про намір здати кров

Згідно зі ст. 14 Закону про донорство не пізніше ніж за три дні до медичного обстеження, що проводиться перед даванням крові та (або) її компонентів, працівник зобов’язаний письмовою заявою повідомити адміністрацію підприємства про намір здати кров. У заяві також слід визначити додатковий день відпочинку, який належить працівнику та передбачений частиною другою ст. 9 цього Закону.

Наведемо зразок такої заяви.

Директору ТОВ «Автоп» Г. М. Пугачу
вантажника Громова Олексія Михайловича

ЗАЯВА

Прошу звільнити мене від роботи 10.07.2014 р. із збереженням за мною середнього заробітку для проходження медичного обстеження та безоплатного давання крові. Також прошу надати додатковий день відпочинку 11.07.2014 р. відповідно до ст. 9 Закону про донорство.

Довідку про проходження медичного обстеження та давання крові зобов’язуюся надати у перший робочий день після використання додаткового дня відпочинку.

Дата, підпис

Заява не подається у таких випадках:

 • якщо працівник перебуває у відпустці;
 • якщо працівник знаходиться у відрядженні;
 • кров терміново необхідна для надання невідкладної медичної допомоги хворому;
 • давання крові здійснюється внаслідок настання надзвичайної ситуації (стихійного лиха, аварії, катастрофи, епідемії, епізоотії або інших надзвичайних ситуацій).

На підставі заяви підприємство зобов’язано безперешкодно відпустити працівника у дні, визначені заявою, для проведення медичного обстеження і давання крові (ст. 6 Закону про донорство). Однак підприємство може не відпустити працівника, якщо відсутність донора на його робочому місці або місці служби у ці дні може спричинити:

 • загрозу життю чи здоров’ю людей; невиконання завдань, пов’язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку;
 • значну матеріальну шкоду або інші тяжкі наслідки.

Рішення керівника підприємства оформляється наказом по підприємству, в якому зазначається як про звільнення працівника від роботи, так і про надання йому додаткового дня відпочинку із збереженням заробітної плати. До наказу додається заява працівника.

Наведемо зразок оформлення такого наказу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоп»

Наказ № 39

04.07.2014 р. м. Полтава

«Про звільнення від роботи і надання додаткового дня відпочинку»

У зв’язку із проходженням 10.07.2014 р. вантажником Громовим Олексієм Михайловичем медичного обстеження і безоплатним даванням крові (донорством)

НАКАЗУЮ

1 Громова О. М. звільнити від роботи 10.07.2014 р. із збереженням за ним середнього заробітку. 2 Надати Громову О. М. 11.07.2014 р. додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. 3 Звільнення від роботи і надання додаткового дня відпочинку згідно з пунктами 1 та 2 цього наказу надаються у разі фактичного проходження медичного обстеження та давання крові, підтвердженого відповідною довідкою. У разі ненадання такої довідки відсутність Громова О. М. на робочому місці розглядатиметься як прогул.

Підстава: заява Громова О. М. від 04.07.2014 р.

Директор ТОВ «Автоп»
(Г. М. Пугач)

З наказом ознайомлений: (О. М. Громов)

Трапляються випадки, коли працівники не погоджують з роботодавцем день медичного обстеження та давання крові (підприємству не надавалася відповідна заява). У такому разі в день медичного обстеження та давання крові донора не звільняють від роботи із збереженням середнього заробітку, проте надають додатковий день відпочинку із збереженням середнього заробітку (лист № 90/13/116-10).

Звільнення від роботи в день медичного обстеження та давання крові

Згідно зі ст. 9 Закону про донорство в день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку. Узгоджується ця норма зі ст. 124 КЗпП, однак остання доповнює, що обстеження має відбуватися в закладах охорони здоров’я і давання крові для переливання. Зазвичай день медичного обстеження і день давання крові - це один день. Таким чином, саме в цей день працівник звільняється від роботи і за ним зберігається середній заробіток. Але в окремих випадках можуть бути різні дні. Наприклад, медичне обстеження — два дні, на третій — давання крові. Тоді працівник звільнятиметься від роботи на три дні із збереженням за всі три дні середнього заробітку. Причому не важливо, скільки часу фактично витратив працівник на медичне обстеження та давання крові. Наприклад, протягом першого дня — дві години, другого — три години, третього — годину. Головне, щоб працівник підтвердив роботодавцеві проходження медичного обстеження і давання крові в ці три дні (донору надається відповідна довідка).

Середній заробіток виплачується за рахунок роботодавця, причому зазначені кошти належать до таких, що спрямовані на благодійну діяльність (ст. 9 Закону про донорство).

Середній заробіток обчислюється та оплачується відповідно до п. 2 Порядку № 100 виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна сплата (лист № 76/13/133-11). Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час. Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Якщо і протягом цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня, середня заробітна плата обчислюється виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Наголосимо, якщо працівника за погодженням з керівництвом підприємства було допущено до роботи в день давання крові, то працівникові за його бажанням надається інший день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку (ст. 9 Закону про донорство). Приміром, працівник унаслідок давання крові був відсутній на роботі 5 годин, після чого за погод-женням з керівництвом допрацював залишок робочого дня — 3 години. Законних підстав оплатити 5 годин, в які працівник не працював, немає. Водночас підлягають оплаті фактично відпрацьовані 3 години. Також наведена норма дає змогу (але не зобов’язує) працівнику взяти інший повний день відпочинку із збереженням середнього заробітку в цей день. Крім того, працівнику надається додатковий день відпочинку (про особливості його надання йтиметься далі у статті). Тобто фактично працівнику надаватиметься два дні для відпочинку. Якщо ж у цій ситуації працівник вийде на роботу без погодження з керівництвом, йому заплатять тільки за фактично відпрацьовані 3 години. При цьому взяти інший день відпочинку працівник вже не вправі. Йому нададуть тільки додатковий день відпочинку. Отже, за таких умов працівник відпочиватиме один день.

Якщо працівник давав кров та (або) її компоненти у період щорічної відпустки, то відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожен день давання крові. Причому цю норму викладено таким чином, що неможливо взяти цей день в інший період, а тільки на продовження відпустки. Звернемо увагу на особливості розрахунку середньої заробітної плати для оплати додаткових донорських днів. Насамперед середня заробітна плата донорських днів розраховується окремо від середньої заробітної плати для оплати відпусток. Як зазначалося вище, розрахунок здійснюється згідно з Порядком № 100 виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата. Водночас згідно з п. 4 цього Порядку при обчисленні середньої заробітної плати за останні 2 місяці не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (в тому числі оплата щорічної і додаткової відпусток). Якщо на розрахунковий період останніх 2 місяців припадають дні та виплати відпускних, такі відпускні не враховуються в розрахунку середньої заробітної плати для оплати донорських днів.

Згідно зі змістом ст. 9 Закону про донорство звільнення від роботи надається в той робочий день, в який працівник проходив медобстеження та/або давав кров. Мінпраці України у листі № 76/13/133-11 зазначає:

 • якщо працівник, наприклад, здає кров о 10 годині ранку, а його зміна розпочинається о 8 годині ранку цього дня, то його слід звільнити від роботи в цю зміну;
 • якщо працівник здав кров о 10 годині ранку, а його зміна починається о 20 годині вечора цього дня, то його слід звільнити від роботи в цю зміну зі збереженням середнього заробітку.

У разі проходження працівником медичного обстеження та/чи давання крові у вихідний, святковий чи інший неробочий день звільнення від роботи не надається і цей день не оплачується (лист № 303/13/116-07) через те, що не можна звільнити від роботи в день, коли робота не проводиться. Водночас працівнику надається додатковий день відпочинку, про який йтиметься далі у статті.

Можлива й інша ситуація. Згідно з листом № 90/13/116-10 у разі давання крові працівником у свій вихідний день, наприклад, коли зміна закінчилася о 8 годині ранку і він даватиме кров о 10 годин ранку цього дня, то йому надається один день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку або за його бажанням цей день може бути приєднано до щорічної відпустки чи використано в інший час протягом року після дня давання крові. Іншими словами, якщо працівник давав кров того самого календарного дня, коли була робоча зміна, але вже після того, як вона закінчилася, звільнення від роботи цього дня не надається. Надається тільки додатковий робочий день відпочинку, про який йтиметься далі.

Підставою для звільнення від роботи та виплати середнього заробітку є:

 • відповідна заява працівника — якщо працівник не надасть у встановленому порядку заяву роботодавцю, то будуть - відсутні підстави надати йому звільнення від роботи з виплатою середнього заробітку, навіть у разі подання довідки про давання крові;
 • довідка, видана донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів, — згідно з п. 2.8

Порядку № 385 після давання крові або її компонентів донору видається довідка щодо надання пільг (форма № 435/о).

Якщо після проходження медичного обстеження, визначеного цим Порядком, або за технічними причинами донація не відбулася, видається довідка щодо обстеження донора (форма № 436/о). Зазначені форми довідок затверджено наказом № 301.

Додатковий день відпочинку із збереженням заробітної плати

Після кожного дня давання крові та (або) її компонентів, у тому числі у разі її давання у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів (ст. 9 Закону про донорство). Тож якщо працівник давав кров, приміром, 10.07.2014 р., то використати додатковий день він може до 09.07.2015 р. включно.

Додатковий день відпочинку надається після дня давання крові та (або) її компонентів. Якщо працівник проходив тільки медичне обстеження без давання крові в цей день, додатковий день відпочинку йому не надається. Роботодавець може хіба що звільнити працівника від роботи в день проходження медогляду із збереженням середньої зарплати.

Якщо кров давалася в період щорічної відпустки, то вона продовжується як на так званий день звільнення від роботи, так і на додатковий день відпочинку з виплатою середньої зарплати за ці дні. Тобто якщо в період відпустки працівник один день давав кров, то фактично відпустка продовжується на два дні (аналогічну позицію викладено у листі № 76/13/133-11).

Підставою для надання додаткового дня із збереженням зарплати є довідка за формою № 435/о.

Додаткові пільги за систематичне і безоплатне давання крові

Нижче наведено пільги, які надаються лише в тому разі, якщо кров та/або її компоненти даються донором:

 • безоплатно;
 • протягом року у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам.

Максимально допустимі дози визначено п. 3.1 Порядку № 385. Наприклад, стандартний об’єм заготовленої крові (максимально допустима доза) — 450 мл без урахування крові, взятої для аналізів (до 40 мл). Таким чином, дві разові максимально допустимі дози для крові — 900 мл (450 мл × 2).

Якщо вимоги виконуються, то протягом року після давання крові та (або) її компонентів донору передбачено такі додаткові пільги:

 • допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з захворюванням виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи (ст. 10 Закону про донорство та ст. 37 Закону № 2240);
 • першочергове придбання путівок для санаторно-курортного лікування за місцем роботи або навчання та першочергового лікування в закладах охорони здоров’я, що перебувають у державній власності.

Підставою для надання зазначених пільг є довідка за формою № 435/о.

Водночас за рахунок власних коштів кожне підприємство для донорів може встановлювати додаткові пільги. Пільги донорам, які мають статус Почесного донора України

Донори, які безоплатно здали кров у кількості 40 разових максимально допустимих доз або плазму крові в кількості 60 разових максимально допустимих доз, незалежно від часу їх давання набувають статусу Почесного донора України. Таким особам видається відповідне посвідчення та вручається нагрудний знак «Почесний донор України» (ст. 12 Закону про донорство).

Зразок бланка цього посвідчення, нагрудного знака, порядок їх видачі/вручення затверджено Постановою № 796. Клопотання про їх видачу порушують спеціалізовані установи та заклади переливання крові за місцем набуття донором статусу Почесного донора України. Посвідчення є документом, що підтверджує статус Почесного донора України, на підставі якого надаються відповідні пільги згідно із Законом про донорство.

Зауважимо, що згідно з п. 2 Постанови № 240 пільги, передбачені Законом про донорство для осіб, які мають статус Почесного донора України, поширюються на громадян України, нагороджених нагрудним знаком «Почесний донор СРСР». Отже, щоб отримати належні пільги, донор повинен пред’явити підприємству відповідне посвідчення. Водночас підприємству доцільно залишити собі копію такого посвідчення.

Нагадаємо правила оформлення копії документа. Засвідчення проводить уповноважена особа підприємства (наприклад, працівник відділу кадрів) згідно з п. 5.27 Вимог до оформлювання документів. Цим пунктом передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії та проставлення нижче реквізиту 23 (підпису).

Перелік пільг для почесних донорів України встановлено ст. 13 Закону про донорство. Серед них роботодавець надає:

 • першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівки для санаторно-курортного лікування;
 • використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для таких донорів час.

Водночас за рахунок власних коштів підприємство може встановлювати для донорів додаткові пільги відповідно до внутрішніх документів.

Відповідальність роботодавця за ненадання пільг

Згідно зі ст. 20 Закону про донорство особи, винні у порушенні встановлених цим Законом прав донорів, несуть встановлену законодавством дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність.

Фактично ненадання донором пільг є порушенням трудового законодавства, за яке передбачено відповідальність:

 • дисциплінарну — згідно зі статтями 147 — 152 КЗпП (догана або звільнення), яка застосовується до відповідних працівників, що порушили норми законодавства щодо ненадання пільг;
 • адміністративну — згідно з частиною першою ст. 41 КпАП за порушення вимог законодавства про працю накладається штраф на посадових осіб роботодавця в розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн.).

Податковий та бухгалтерський облік

Згідно з пп. 2.2.12 п. 2.2 Інструкції № 5 оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня давання крові, або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки, включаються до фонду додаткової заробітної плати у складі оплати за невідпрацьований час.

Отже, зазначена середня зарплата — складова фонду оплати праці, яка оподатковується ПДФО і ЄСВ у загальновстановленому порядку для заробітної плати.

Відповідно до ст. 9 Закону про донорство середня заробітна плата, яка виплачується донорам за дні звільнення від роботи в день давання крові, медичного обстеження, за додаткові дні відпочинку належить до коштів, що спрямовані на благодійну діяльність.

Зазначені виплати є обов’язковими згідно із законодавством України. Тому в податковому обліку з податку на прибуток їх сума включається до податкових витрат згідно з п. 142.2 ст. 142 Податкового кодексу (у складі інших витрат операційної діяльності). Щодо ЄСВ, нарахованого на середню зарплату донорів, то він включається до податкових витрат згідно зі ст. 143 цього Кодексу.

У бухгалтерському обліку нарахування середньої зарплати за дні медичного обстеження, давання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня давання крові, відображають бухгалтерським проведенням Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» Кт 661 «Розрахунки за заробітною платою», нарахування сум ЄСВ на ці суми — Дт 949 Кт 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування».

Джерело: Вісник

Слідкуйте за нами у соціальних мережах
Кровопедія